Dla kogo są przeznaczone warsztaty?

Warsztaty są przeznaczone dla pedagogów edukacji wczesnoszkolnej oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą się dowiedzieć w jaki sposób budować sprzyjające relacje z uczniami, którzy wytłumaczą młodemu pokoleniu, ze należy odrywać się od panującego systemu i podążać własną, indywidualną i co najważniejsze – świadomą ścieżką życia. Wytłumaczą przyszłemu pokoleniowi, jak ważny jest dobór zawodu zgodny ze swoją osobowością i preferencjami. Na warsztatach także zostanie poruszony temat bezstresowego nauczania oraz jak ważną wartość ma edukacja na wsi, i czym ona się różni od tzw. „miastowej”.


Zmiana przestrzeni życiowej

Zbudowanie wspólnoty z innymi świadomymi Nauczycielami to pierwszy krok ku lepszej edukacji. Dzieci mają prawo uczyć się bez klasowania ich i oceniania, bo najnowsze osiągnięcie nauki i badania w tym względzie są już dawno znane i od dziesiątek lat utajniane i niedopuszczane do programu edukacji. Poznając tę prawdę nauczyciele musieliby zaprzeczyć temu, że w ogóle się uczyli w szkołach i na uczelniach, albo że mają jakiekolwiek certyfikaty i dyplomy, a nawet świadectwa wydane przez Rzeczpospolitą Polską.

Tworząc Zrzeszenia Świadomych Nauczycieli będziemy świadkami dorastającej młodzieży, która zmienia i idealizuje obecny system, świat tworząc go doskonałym.


Program warsztatów

  • Jak oderwać się od panującego systemu szufladkowania i oceniania?
  • Co to jest energetyczne DNA?
  • Wybranie zawodu zgodnego z naszą osobowością – dlaczego jest to kluczowy element  w dorosłym życiu młodego człowieka?
  • Bezstresowe nauczanie – czym jest?
  • Edukacja na wsi, a edukacja „miastowa”

Przedstawione zagadnienia mogą odpowiadać na pytania:

  • Dlaczego nie warto podążać za tłumem i system?
  • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Czy warto robić testy psychologiczne, które przyczyniają się do odkrycia naszej osobowości?