Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców, którzy poza domem pełnią funkcję nauczyciela. W szczególności dla osób, które chcą polepszyć swoje relacje ze swoimi pociechami. Dla dziecka rodzic, który jest także nauczycielem – to wyzwanie. Często jest gnębiony w szkole z tego powodu, spotyka się z dogryzkami ze strony rówieśników. Wtedy szkoła przyjmuje charakter  męczarni, zamiast ośrodka, w którym zdobywa wiedzę, zawiera znajomości z rówieśnikami i poznaje samego siebie poprzez dołączanie do szkolnych kół zainteresowań.


Zmiana przestrzeni życiowej

Zbudowanie wspólnoty z innymi świadomymi Rodzicami – Nauczycielami to pierwszy krok ku lepszej przyszłości, a to wszystko jest możliwe dzięki programowi „Osady Życia”. To miejsce, w którym dopasowujemy się do możliwości finansowych ludzi, którzy zdecydowali się zmienić przestrzeń życiową poprzez zmianę samego siebie na rzecz całego społeczeństwa. To miejsce, w którym takie wartości jak: miłość, prawda, wzajemny szacunek, poczucie przynależności są wyrazem naszego zaangażowania w tworzeniu się duszy. Osady jako akcelatory energii życiowej buduje się od podstaw, czyli zaczynając od serca w stronę umysłu, myśli. Zbudowanie wspólnoty jest ważne, by uświadomić naszym podopiecznym, że zawód ich rodziców nie wpływa na ich wartość ani relacje z rówieśnikami.


Program Warsztatów

  • Kształtowanie dzieci i relacji w rodzinie
  • Zakładanie Osad Życia ze świadomym społeczeństwem
  • Jak uświadomić naszym dzieciom, że pełniony przez ich rodziców zawód nie jest powodem do znęcania się nad nimi przez rówieśników?
  • Budowanie zdrowej i trwałej relacji?
  • Wpływ otoczenia na rozwój naszych dzieci

Przedstawione zagadnienia mogą odpowiadać na następujące pytania:

  • Co to jest świadome społeczeństwo?
  • Jak zbudować i utrzymać trwałą relacje z dzieckiem?
  • Jak reagować gdy dziecko skarży się na rówieśników?