Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

Warsztaty te są przeznaczone nie tylko dla Rodzin, ale także dla ludzi, którzy chcą stworzyć Rodzinę lub dla ludzi samotnych szukających drugiej połówki.

Warsztaty te pozwolą zgrać rodziny poprzez wspólne kręgi, kręgi terapeutyczne. Chętne osoby mogą przejść takie warsztaty ogólnopolskie, mogą się zjechać z kilku województw w jedno miejsce i spotkać się, zaufać sobie. Tworząc wspólną osadę najważniejsze, aby potrafili się zgrać ze sobą, żeby potrafili ze sobą współpracować, być dobrymi sąsiadami, którzy pomogą sobie w razie jakiegoś niepowodzenia. Dodatkowo dzieci z tych Rodzin będą mogły wspólnie się wychowywać w dobrym otoczeniu.


Pomocne w tym mogą okazać się inne programy takie jak Warsztaty Życia, Warsztaty Mocy, Warsztaty Czucia, Spotkania Życia.

Warsztaty Życia i Warsztaty Mocy – w myśl tej idei dla kobiet proponujemy Warsztaty Życia, a dla mężczyzn Warsztaty Mocy, w ramach których organizujemy Kręgi Życia i Kręgi Mocy. Wychodzimy z propozycją warsztatów dla kobiet i mężczyzn w tym samym czasie i miejscu – w dzień osobne zajęcia, wieczorem wspólne spędzanie czasu, żeby zachować wymianę i uruchomić naturalny przepływ energii.

Warsztaty Czucia – przewodnim tematem Warsztatów Czucia jest jak wyjść z tzw. matrixa, czyli wszystkiego, co nas blokuje, ogranicza i powoduje niskie wibracje w naszym życiu, czyli smutek, strach, żal, niezadowolenie, gniew, niemoc . Warsztaty skupiają się na tym jak zacząć czuć, przepuszczając informacje z zewnątrz przez swoje serce i szukając swojej wewnętrznej prawdy.

Spotkania Życia – Spotkania Życia to jeden z wielu Programów Życia, których wspólną ideą jest życie i łączenie się ponad wszelkimi podziałami w jedności z nią. Są dla tych, co chcą przedstawiać swoje projekty lub wiedzę w różnych dziedzinach oraz tych, którzy są chcą tę wiedzę przyswajać.


Programy warsztatów:

  • Budowanie relacji na bazie wspólnej mocy
  • Tworzenie wspólnoty i budowanie wzajemnego zaufania
  • Wymiana produktów i usług w ramach współpracy
  • Relacje między dobrymi sąsiadami

Przedstawione zagadnienia, mogą odpowiadać na pytania tj.

  • Jak odpowiednio budować relacje na bazie wspólnej mocy?
  • Jak stworzyć wspólnotę, która będzie sobie ufała?
  • W jaki sposób ma przebiegać wymiana produktów i usług w ramach współpracy?
  • Jak znaleźć ludzi świadomych podobnych do Nas?
  • W jaki sposób stać się dobrym i pomocnym sąsiadem i otaczać się świadomymi ludźmi, którzy w czasie niepowodzenia pomogą nam?