Zrzeszenie Świadomych Położnych pozwolą na zjednoczenie ludzi dla których zdrowie i życie innych jest priorytetem. Większość ludzi pracujących w tym zawodzie nie posiada dużej ilości empatii i wrażliwości emocjonalnej wobec drugiego człowieka. Położne powinny nieustannie doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę, aby świadczyć lepszą opiekę pacjentkom, które są w ciąży oraz dawać im odpowiednie wsparcie.


Również mało osób wie, czym jest poród lachicki (sławiański), ponieważ mało medyków poleca tę metodę. A przecież jest ona niezwykle korzystna zarówno dla dziecka, jak i rodziców, ponieważ wychowanie zaczyna się już od momentu poczęcia, czyli od momentu oczekiwania. Niezwykle ważne jest przygotowanie rodziców, a to może ułatwić właśnie poród lachicki, ponieważ jest to poród, w którym rodzice świadomie przygotowują się na przyjście dziecka.


Stworzenie Zrzeszenia Świadomych Położnych pozwoli na zebranie odpowiednich ludzi, którzy są świadomi i lubią swoją pracę, a dzięki temu będzie możliwe tworzenie narzędzi, które będą miały na celu uświadamiać następnych ludzi i uczyć w jaki sposób odpowiednio wykonywać swój zawód, by życie i zdrowie pacjentów było nadrzędnym priorytetem.