Dzięki stworzeniu Zrzeszenia Świadomych Ludzi np. Dziennikarzy będzie możliwe stworzenie narzędzi pozwalających na przekonanie innych ludzi do dobrego i świadomego wykonywania swojego zawodu. Obecnie w tym zawodzie króluje pieniądz, dlatego większość informacji podawanych przez dziennikarzy nie jest prawdziwa oraz jest podsycana o zmyślone fakty.

Dziennikarze należący do Zrzeszenia Świadomych Ludzi pokażą prawdę, czyli będą wykonywali w sposób pożyteczny swój zawód, bez zakłamania, budując zaufanie społeczności do ich wykonywanej pracy. Potrzebny jest ktoś, kto powie prawdę o wielu kwestiach naszego życia, nie patrząc jedynie na zysk.