Kiedy nie będziemy traktować ludzi jako paragrafy, „osoby” czyli tzw. fikcje prawne, to dzięki temu 90% przepisów, którymi posługują się urzędy, nie będą tymi przepisami. Przepisy blokują realizacje ważnych projektów dla kraju, a potrzebuje on teraz dużej ilości przedsiębiorczości oraz ludzi którzy będą mogli się jednoczyć żeby coś zrobić.


Jakich prawa są tymi prawdziwymi?

Prawo do życia – najważniejsze, intencyjne i nadrzędne prawo istoty ludzkiej, zgodnie z którym każdy człowiek ma prawo żyć i nikt nie może samowolnie pozbawiać życia innego człowieka. Prawo to jest gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka (jako istoty żywej i samo stanowiącej o swoim życiu) oraz wiele aktów prawa międzynarodowego i prawa państwowego. Zatem żadne prawo nie dotyczy istot żywych, żadne jego przepisy szczegółowe, jeżeli jest ono sprzeczne z tym prawem, łącznie z konstytucjami, ustawami i rozporządzeniami. Możliwe jest wyłącznie korzystanie z przepisów szczegółowych owych źródeł, chyba że łamią zapisy obowiązującego na Świecie Prawa Naturalnego. A więc prawo do życia nie dotyczy ciała, a Duszy, ponieważ jest ona nieśmiertelna.

Prawo Natury – mówi ono m.in. o tym, że:

1) każda istota żywa, sprzyjająca planecie i innym istotom żywym oraz naturze, ma prawo życia zgodnie z prawidłami przyrody i szacunku, zgodnie z jej rolą, bez ingerencji genetycznych,

2) Istoty żywe z duszy, obowiązane są do zgłębiania praw natury i jej poszanowania, a także do wychowywania potomstwa, które poszanowanie, korzystanie i relacje będą pielęgnowały w przyszłości,

3) Od urodzenia, istota żywa jest wspierana w poznawaniu swojej roli duszy, nieodzownie przynależnej planecie jako jej części, co umożliwia pieczę nad rodzimymi gatunkami zwierząt i roślin, a także innych elementów ekosystemu życia, w poszanowaniu do ich natury, odczuwania i świadomości.

Prawo Naturalne – dotyczy ono dwóch postanowień:

1) Nie krzywdź

2) Nie pozwól krzywdzić innych i siebie

Prawo Peruna – są w nim poruszane kwestie m.in. Prawidła Rodzicielskiego, Prawidła o pamięci, Opieki słabszych, Dobra ogółu, Chwały przodkom, Chwały Matce Naturze.


Stworzenie Zrzeszenia Świadomych Urzędników pozwoli na zjednoczenie ludzi żywych, którzy nie będą  traktowali ludzi jako „osoby”, czyli jako kolejne paragrafy oraz będą kierowali się postanowieniami Prawa Naturalnego, dając innym ludziom przykład jak należy postępować, aby było lepiej.