Policjanci powinni wzbudzać poczucie bezpieczeństwa, jednak przez bezprawne zachowania większości z nich wzbudzają jedynie lęk. Często osoby pracujące w tym zawodzie postępują wobec tzw. systemu, który spowodował uśpienie, otrucie, otumanienie. W ten sposób dochodzimy do punktu, gdzie ludzie boją się wyjścia z tzw. systemu, kiedy dociera do nich, że postępowali według tzw. bezprawnych reguł. Jednak nie jest to ich wina, że postępowali w taki, a nie inny sposób, ponieważ byli oni „otruci”, ponieważ taki jest plan tzw. systemu.


Aby być żywym człowiekiem należy postępować przede wszystkim według Prawa Naturalnego, które posiada dwie zasady:

1) Nie krzywdź

2) Nie pozwól krzywdzić innych i siebie


Stworzenie Zrzeszenia Świadomych Policjantów pozwoli na stworzenie narzędzi przez świadome już istoty, które pomogą wychodzić z tzw. systemu ludziom zagubionym.