Pieniądze napędzają gospodarkę, ale mogą też powodować wiele problemów, zwłaszcza jeśli okaże się, że jest ich za mało lub za dużo. Jeśli system monetarny nie działa tak, jak powinien, natychmiast pojawiają się pytania o jego zasadność. Kolejną kwestią ściśle związaną z pieniędzmi jest ich ilość w systemie gospodarczym. W przypadku zadłużenia firm lub osób fizycznych natychmiast pojawia się zastrzyk gotówki w obiegu. Zasada zawsze sprowadza się do jednego: niewystarczająca ilość pieniędzy spowalnia wzrost i zmniejsza zdolność do gromadzenia dóbr. Deficyt pieniądza w gospodarce może doprowadzić do kryzysu. Jeśli konsumenci nie mają wystarczających dochodów na podstawowe potrzeby, problem ten rozprzestrzenia się na przedsiębiorstwa, w wyniku czego powoduje spowolnienie gospodarcze.

  • Waluty komplementarne (lokalne, alternatywne) – są niezwykle korzystnym rozwiązaniem, szczególnie dla gospodarki w czasie kryzysu. Stymulują system wymiany towarów i usług, a bez nich nie istniałby w ogóle. Jednak wprowadzenie takiej waluty wymaga dużo planowania, a następnie skomplikowanej implementacji, ponieważ najpierw trzeba ją starannie zaprojektować, a następnie odpowiednio wdrożyć. Organizacje decydujące się na takie rozwiązanie muszą w jakiś sposób skłonić społeczność do przyjęcia takiej waluty i jej rozpowszechnienia. Ponadto, tworząc nową walutę, konieczne jest ustanowienie zestawu zasad i przepisów prawnych związanych z jej użyciem. Alternatywne waluty wymagają stałego nadzoru i kontroli w celu spełnienia swojej roli. Więcej informacji na stronie Waluta Życia.

Stworzenie Zrzeszenia w tym obszarze pozwoli na zebranie odpowiednich ludzi, którzy stworzą narzędzia i metody, aby utworzyć i opracować wprowadzenie waluty komplementarnej, gdy będzie taka konieczność, np. podczas kryzysu. Dzięki takiej grupie możliwe będzie usprawnienie i wyeliminowanie przestojów w gospodarce.